Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2007


εν πλω ΙΙΙ

sxinos, august 07


Σε κάποιο μοναστήρι της Κρήτης.

εν πλω ΙΙ