Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

"Χωρίς ελατήρια"


Πρόκειται για ζυγαριά στον σιδηροδρομικό σταθμό!
Μετά από τόσα χρόνια ακόμα δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει?