Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

"Χωρίς ελατήρια"


Πρόκειται για ζυγαριά στον σιδηροδρομικό σταθμό!
Μετά από τόσα χρόνια ακόμα δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει?

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ : «Έρωτας είναι...» 13 – 20 Φεβρουαρίου 2019 Έρωτας! Συμβαίνει ξαφνικά! Αιφνιδιασμός η τακ...